''לצמוח מתוך מחלוקת''/תרבות il


פיתוח המערך : תרבות il 

                                              לקישור לאתר


מטרות  

  1. דיון בשאלה: מהם היתרונות ומהם החסרונות שבמחלוקת ציבורית.

  2. ניסיון להגדיר את גבולות המחלוקת הלגיטימיים בחברה הישראלית.

  3. צפיה בשידורי החדשות מהדקות שאחרי רצח רבין.


ראציונל 

לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין, נדון במחלוקות הציבוריות הרבות המאפיינות את החברה בישראל, ביתרונותיהן, חסרונותיהן, וגבולותיהן הלגיטימיים. 

משך הפעילות

שני שיעורים.