הצעות לטקס יום הזיכרון ליצחק רבין1. הצעה למבנה טקס מקוצר ליום הזיכרון ליצחק רבין/ מרכז יצחק רבין. לקישור

2. מקראה לטקס יום הזיכרון ליצחק רבין/ מרכז יצחק רבין. לקישור

3. לקט הצעות להפעלות וקטעי קריאה ליום הזיכרון ליצחק רבין/ מינהל חברה
    ונוער. לקישור