גבולות חופש הביטוי/הסוכנות היהודית


פיתוח המערך : הסוכנות היהודית 

                                              לקישור לקובץ


מטרות  

1 .התלמידים והתלמידות יבררו לעומק את המשמעות של "חופש הביטוי" כערך דמוקרטי. 

2 .התלמידים והתלמידות ידונו במורכבות של חופש הביטוי תוך שימוש במשימות מתוקשבות המעודדות דיון משותף. 

3 .התלמידים והתלמידות יבחנו את גבולות חופש הביטוי תוך שימוש בדוגמאות אקטואליות הלקוחות מהשיח בישראל ובתפוצות


ראציונל 

ב-5//1/11/5 נערכה בתל אביב עצרת השלום שהסתיימה ברצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ז"ל. לעצרת זו קדמה סערה פוליטית שטלטלה את הציבור בישראל. בלב הסערה היו הסכמי השלום שיצחק רבין ביקש לחתום עם שכניה הפלסטיניים של ישראל. הסכמים אלה כללו ויתור על שליטה בערים הפלסטינאיות. ההתנגדות להסכמים בקרב חלקים נרחבים מהצד הימני של המפה הפוליטית הובילו להפגנות מחאה גדולות שהתקיימו בכל רחבי הארץ. במהלך חלק מן ההפגנות הוצגו שלטים מעוררי מחלוקת והושמעו קריאות קשות ואישיות נגד יצחק רבין ז"ל. לאחר הרצח נשמעו טענות כי קריאות אלו עודדו את רוצח ראש הממשלה לבצע את זממו. טענות אלו העמידו במתח את אחד הערכים הדמוקרטיים החשובים, אך עם זאת הנפיצים ביותר, במערכת השלטון הדמוקרטי. ערך יסודי זה נקרא: "חופש ביטוי ." 

בפעילויות שלפניכם ננסה לברר מה המשמעות של "חופש הביטוי" כערך יסוד. נבין מדוע הוא חשוב כל כך ומהם היתרונות והסכנות בהעמדתו כערך יסוד. נבחן את מורכבות הערך ואת ביטוייה בחיינו בישראל ובתפוצות.

משך הפעילות

חמישה שיעורים