דמוקרטיה - בעקבות  יום הולדת לכנסת פעילויות שפותחו ברשת   דרכא

מערכי פעילות שפותחו ונמצאים באתר הרשת תחת הכותרת

החברה הישראלית:


דמוקרטיה

וכן תחת הכותרת 

גזענות, סטראוטיפים ודעות קדומות


קישורים לחלק מן הפעילויות 

כְּשֵׁם שֶׁאֵין פרצופיהן דּוֹמִין זֶה לָזֶה, כָּךְ אֵין דַּעְתָּן שָׁוִין זֶה לָזֶה/ רשת דרכא

כְּשֵׁם שֶׁאֵין פרצופיהן דּוֹמִין זֶה לָזֶה, כָּךְ אֵין דַּעְתָּן שָׁוִין זֶה לָזֶה/ רשת דרכא


באופן טבעי, ריבוי בני אדם במקום אחד יוצר מגוון דעות. לא ייתכן שלכל בני האדם תהיה דעה אחידה, אך הבדלי הדעות לא אמורים להוביל אותנו לשנאה ולפירוד. התלמידים יכירו בשוני בין בני האדם, הן בחיצוניותם הן בפנימיותם, וידונו בחשיבות הסובלנות והיחסים הבין-אישיים ובדרך החוקית שבה יכול כל אדם להביע את דעתו בחברה דמוקרטית, פעילות מחזקת את חשיבות הסובלנות והיחסים הבין-אישיים.

קרא עוד  


יש לי חלום- שווים/ רשת דרכא

יש לי חלום- שווים/ רשת דרכא


יש לי חלום- שווים/ רשת דרכא

מערך פעילות הנוגע לחברה הישראלית תוך עיון בערכים של חיי אדם, כבוד האדם, השוויון והחירות הקשורים גם בחברה היהודית – ישראלית/ מותאם גם לפעילות בעקבות האירועים בארצות הברית

קרא עוד  


החובה לומר לא להסתה

החובה לומר לא להסתה


החובה לומר לא להסתה

האם חופש הביטוי עלול לפגוע בדמוקרטיה? מה בין חופש הביטוי להסתה? האם למדנו את הלקח מרצח רבין?גלגל הדמוקרטיה - חיבור סיפור באמצעות מילים אקראיות/ רשת דרכא

הכרת מילים וערכים - דמוקרטיה, בניית סיפור הנוגע במילים וערכים המופיעים בגלגל המילים דמוקרטיה

קרא עוד  גזענות, סטראוטיפים ודעות קדומות- משה"ח-מינהל חברה ונוער

גזענות, סטראוטיפים ודעות קדומות- משה"ח-מינהל חברה ונוער


גזענות, סטראוטיפים ודעות קדומות- משה"ח-מינהל חברה ונוער

היחידה עוסקת בנושא הגזענות, סטראוטיפים ודעות קדומות, בכולל מערכי פעילות לתלמידים, סרטונים, חומרים למורה,