מערכי פעילות לקראת הבחירות לכנסת/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                    לקישור לקובץ


לפניכם מספר הצעות לפעילות:

  1. "איך מחליטים למי להצביע" פורסת בפני התלמידים את מגוון השיקולים הכרוכים בהחלטה למי ראוי להצביע, אגב התייחסות לתכונות של המועמדים לכנסת ולאפיונים של המפלגות.  

  2. "זכות או חובה" עוסקת בסוגיה אם בחירה היא זכות או חובה ואם יש לחייב בחקיקה את ההשתתפות בבחירות .

  3. "מצביעים גם בחו"ל?" עוסקת בשאלה האם מדינת ישראל צריכה לאפשר לישראלים המתגוררים דרך קבע מחוץ לגבולותיה להצביע במקום מושבם. 

  4. "מי שמצביע משפיע" - מטרת מערך זה הינה לקיים דיון בחשיבות ההצבעה בבחירות, השפעת דפוסי ההצבעה של אזרחים בבחירות על הדמוקרטיה, הכרות עם המציאות במדינות שונות בעולם והבנת האמצעים השונים היכולים לסייע להעלאת היקף ההשתתפות של אזרחים בתהליך הבחירות. 

  5. "כנסת ישראל נעים להכיר" מיועדת להציג את העבודה הפרלמנטרית החשובה-והרצינית שנעשית בכנסת הרחק מעיני המצלמות.

  6. "מדינת ישראל 2048, תתארו לכם" התלמידים יתבקשו לדמיין לעצמם שהם פוליטיקאים נמרצים בתחילת דרכם המבקשים להיבחר לכנסת במסגרת מפלגות. לשם כך, עליהם להתכנס ולקבל החלטות בנוגע לניהול המדינה לשנים הבאות. קביעת המצע הפוליטי בצורה הגיונית ופרגמטית תסייע להם להיבחר על ידי הציבור.