ישראל בוחרת/מט"ח

                                                   פיתוח המערך: מט''ח 

                                                      לקישור למצגת

                                             לקישור לקובץ הנחיות למורה


 רציונל 

מצגת המיועדת להעלות את מודעות התלמידים לחשיבותה של זכות הבחירה, אחת הזכויות החשובות ביותר של האזרחים במדינה דמוקרטית, ולהציג בפניהם את יתרונותיה כך שיוכלו לעודד אחרים, ובייחוד את הוריהם, לממש זכות זו.

 משך הפעילות 

שני שיעורים