פותחים את הדלת לחיים משותפים/מט''ח

 פיתוח המערך:מט''ח 

                                                       לקישור לאתר

ראציונל

מצגת בנושא חיים משותפים, המעודדת את התלמידים לפעול בדרכים שונות לקידום הנושא.

משך הפעילות 

שיעור אחד או שניים.