חג הסיגד-בדרך לחג לאומי?/תרבות il

   פיתוח המערך:תרבות il 

                                                       לקישור לאתר


מטרות הפעילות

  1. היכרות עם העקרונות של חג הסיגד.

  2. הבנה לגבי המשמעות של מועד חדש המצטרף ללוח השנה הישראלי.

  3. חשיבה: מה אנחנו יכולים לקחת ממועד זה.

רציונל 

בשיעור זה נכיר את חג הסיגד-חג של העדה האתיופית. ננסה להבין מהי המשמעות של חג של עדה אחת, שמקבל הכרה והופך מועד של כולם, ומה אנחנו יכולים לאמץ ממועד זה.

משך הפעילות

שיעור אחד.