כל יום קורים ניסים/לב לדעת-מותאם חמ''ד

                                                 לקישור לאתר


ראציונל 

חנוכה הוא חג של ניסים: נס המלחמה ונס פך השמן. בתודעה הלאומית התהפכה תפיסת הניסים של חנוכה עם ראשיתה של הציונות שביקשה להחזיר את האמון אל חייו של האדם הישראלי. מהפכה זו עומדת על תשתית הבנה המבדילה באופן חד בין נס שנתפס כהתערבות אלוקית שמימית לבין הטבע שנתפס כמעשה אנושי של האדם. בשיעור זה נבקש לבחון את התפיסה הזו ולנסות לחשוב האם גם מעשה שנראה על פניו כמעשה אנושי יכול להיות סוג של נס.

 משך הפעילות

שיעור אחד