שרשרת וירטואלית-היכרות/רשת דרכא

                                    פיתוח המערך : מאיר אביטן -רשת דרכא 

                                                לקישור לקובץ   שלב ראשון-הכנה להתנסות 

יצירת קישור בין תלמידים לחפצים וקישור שרשרת, תוך כדי למידה בזום.

 שלב שני-התנסות 

המנחה מתאר את תהליך הפעילות: בהתחלה הוא אומר שם של חפץ, ועל התלמיד להביא חפץ אחר המתחיל באות האחרונה של החפץ הקודם. הראשון שמצליח לבצע את המשימה ולהביא את החפץ, הוא הזוכה. כמו כן עליו לתאר את הקשר לחפץ שהביא ולמצוא קשר בינו לבין החבר הקודם שהביא את החפץ. ממשיכים שוב ושוב לחפץ הבא שמתחיל באות האחרונה של החפץ הקודם וכן הלאה, כך שנוצרת שרשת חפצים הקשורים בין התלמידים. שימו לב לא להוריד את החפץ מן המסמך עד להגדרת סוף המשחק כגון עד 10 מוצרים וכדומה.

לדוגמא: לחםמלח – חלב ביצה...

אם לא מצליחים להביא חפץ, השרשרת נשברת, ומתחילים מחדש.

בסיום התרגיל עושים שחזור של החפצים ושל שמות התלמידים בשרשרת שנוצרה, ובכך יוצרים "שרשרת וירטואלית". (אם  מספר תלמידים מביאים חפץ באותו זמן, המנחה מחליט מי ממשיך).

 שלב שלישי-עיבוד 

המשימה מאפשרת חשיבה יצירתית וזריזות בהבאת חפצים, מאפשרת שיח על הקשר בין מביא החפץ ובין החפץ, וחשוב מכך: נקודת החיבור בינו ובין החבר הנוסף שהביא את החפץ. השאלה שתעלה היא מה הדבר המשותף ביניכם, באיזה עניין קושר החפץ ביניכם ועוד.