שיעור חברה לפתיחת שנה/פרדס

                                                   פיתוח המערך : פרדס 

                                                       לקישור לקובץ

מטרות

1.להתחיל את השנה ברגל ימין ובאווירה טובה

2 .לשמוע את התלמידים- איך הם מגיעים לשנה החדשה?

3 .ליצור ערוץ שיחה פתוח בין המחנכת לתלמידים, בתקווה שישאר לכל השנה

 רציונל 

שיעור חברה מעולה לפתיחת השנה

משך הפעילות

שיעור אחד