היכרות כצעד ראשון בבניית קבוצה/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך : מנהל חברה ונוער 

                                                   לקישור לקובץ.doc

מטרות

לאפשר לחברי הקבוצה להתוודע זה לזה כדי ליצור בסיס לפעילות משותפת.

 רציונל 

הפעלת היכרות זו, כמו רבות אחרות, מוצעת כצעד ראשון בתהליך התפתחות קבוצה. כדי לעבור את מחסום הגישוש ההתחלתי הראשוני ולאפשר למשתתפים להתוודע זה לזה, ננסה לפתוח יחד כמה מגרות ולאפשר הצצה, ולו לרגע, זה למְגֵרָתוֹ של זה.
הניסיון להכיר את האחר ומעט מצפונות לבו, לשבור במקצת את הקרח ולאפשר היכרות שבה כל אחד קובע את גבולותיו ביחס למידת החשיפה והשיתוף. אמנם, פעולות ראשוניות מעין אלה לא ייצרו ברגע אווירה של קרבה ושל שותפות, אולם הן עשויות ליצור קרקע טובה לעבודה משותפת ולחברות אמת.

משך הפעילות

שיעור אחד