מרטין לותר קינג/מט''ח

                                                  פיתוח המערך: מט''ח 

                                                     לקישור למצגת

                                                 לקישור לקובץ הנחיות 

 מטרות

התלמיד יתוודע להיבטים שונים של הזכות לשוויון והמאבק למימושה באמצעות סיפור חייו של מרטין לותר קינג והדילמות שניצבו בפניו.

ראציונל 

מצגת במודל של "שעת סיפור", שבאמצעותה ניתן להחיות בכיתה את סיפורו של המנהיג שלחם למען שוויון לאפרו-אמריקאים בארה"ב בשנות ה-50 וה-60.

 משך הפעילות 

90 דקות.