דירה להשכיר/מנהל חברה ונוער

                                                  פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                     

                                             

 מטרות

  1. המשתתפים יבינו כיצד דעות קדומות משפיעות על התנהגותנו.

  2. המשתתפים יהיו מודעים לבעייתיות ולמורכבות ביחסי עולים וותיקים בישראל.

ראציונל 

כשיעלי, סטודנטית צברית, עומדת לחתום על חוזה לשכירת הדירה מדן ,חברו של אביה, נכנס לדירה ממו, חברה הסטודנט בן העדה האתיופית. דן, שזמן קצר קודם לכן שמח על סיכום העסקה עם יעלי מתחמק, למראה החבר, מהחתימה על ההסכם. בוויכוח שמתפתח בין יעלי ובין ממו עולות תחושותיהם של השניים על אודות היחסים בין עולים מאתיופיה לבין הוותיקים בחברה הישראלית ועל אודות מערכת היחסים ביניהם, כזוג.

 משך הפעילות 

45 דקות.