אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                     

 מטרות

  1.   להתייחס לשיפוט החיצוני (הראשוני) ולהשלכותיו. 

  2. להתייחס לחשיבה סטריאוטיפית, האופיינית במצבים שבהם לא מכירים לעומק. 

  3. לעמוד על חשיבותה של היכרות מעמיקה בין אנשים ובין קבוצות בחברה. ו

 משך הפעילות 

45 דקות.