סופרים 49-כבוד הזולת/רשת דרכא

[פעילות בכיתה] עיון בפסוק "ואהבת לרעך כמוך" והרחבה ע"י מובאות ממקורות שונים .

קרא עוד