מדורות-בעד ונגד/מט''ח

                                                פיתוח המערך: מט''ח 

                                                    לקישור לאתר

ראציונל

מצגת אינטראקטיבית המעלה דילמה לגבי המנהג – הדלקת מדורות בל"ג בעומר. המצגת חושפת את התלמידים למחלוקת בנושא ולטיעונים בעד ונגד. היא אף מספקת להם דרכים שבאמצעותן אפשר למזער את הנזקים במידה ויחליטו להמשיך ולקיים את המנהג.

משך הפעילות 

שיעור אחד