ירושלים בירת ישראל/מט''ח


                                                  פיתוח המערך: מט''ח 

                                                      לקישור למצגת

                                                       לקובץ הנחיות


 רציונל 

התלמידים ילמדו על המאפיינים של ירושלים כבירת ישראל. אנו מדגישים את המילים "עיר בירה" משום שלירושלים יש מאפיינים רבים וייחודיים-ההיסטוריה, הפסיפס האנושי, קדושתה לשלוש הדתות, ועוד. למאפיינים אלה היה משקל רב בבחירתה כעיר בירה, אולם הם אינם המאפיינים שהופכים אותה לבירה וקובעים את מעמדה ככזאת. המאפיין הייחודי והיחיד המשותף לירושלים ולכל ערי הבירה בעולם הוא הימצאותם של מוסדות השלטון בעיר. חלקה הראשון של המצגת מתמקד בהבנת מאפיין זה, וחלקה האחר של המצגת מתמקד בהכרת מוסדות השלטון והמוסדות הממלכתיים המצויים בה.  

 משך הפעילות 

שיעור אחד