"יום ירושלים – האתגר!"/יסודות

                                        

                                                  פיתוח המערך: יסודות 

                                                       לקישור לאתר

מטרת הפעילות

  • מתחום הידע: התלמידים יכירו את אופיו של הטקס כפרשנות למציאות ואת יכולתו להדיר או להכיל אוכלוסיות מגוונות.

  • מתחום הערכים: התלמידים יכירו מספר פרשנויות ליום אחידות ירושלים, התלמידים יכירו באפשרות לקיים טקס שיש בו אחידות לצד פלורליזם.

  •  מושגים מתחום הוראות האזרחות: פלורליזם, הטרוגניות, סובלנות, חיים משותפים, סמלי המדינה, מדינת לאום, מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, זהויות של אזרחים וקבוצות במדינת הלאום היהודית, אופייה הרצוי של מדינת ישראל.  

רציונל

מערך זה עוסק במורכבותו של יום ירושלים, בטקסי יום ירושלים השונים כפרשנות למורכבות זו ובאופן בו ניתן לייצר טקס בעל אופי מאחד על אף ריבוי העמדות.

משך הפעילות

שעתיים