לכל איש יש שם-מסע בעקבות סיפורי נספים בשואה/שיעור אחר

                                             פיתוח המערך :שיעור אחר

                                                   לקישור לאתר

                                               לקישור לקובץ.doc

מטרות

  1. התלמידים יערכו הכרות "אישית" עם דמויות של אנשים שנספו בשואה ויכירו את סיפוריהם.

  2. התלמידים יעמדו על חשיבותו של מפעל הנצחת השמות במוזיאון "יד ושם''.


רציונל

היכרות עם מפעל הנצחת השמות של "יד ושם", תוך חשיפה לדמויות שנספו בשואה ולסיפורי חייהן. פעילות ליום השואה.

משך הפעילות

שיעור אחד