מהי חובתנו כלפי החלש בחברה? דיון בעקבות מגילת רות/שיעור אחר

                                             

                                             פיתוח המערך : שיעור אחר

                                                       לקישור לאתר

מטרת הפעילות

  • התלמידים יכירו את סיפור מגילת רות.

  • התלמידים יכירו את מרכזיותה של מצוות הצדקה בתרבות היהודית ויבררו את יחסם כלפיה.

  • התלמידים יעסקו בדילמה מימינו – תפקידה של המדינה לעומת תפקידם של האזרחים בעזרה לעני ולחלש.

רציונל

שיעור העוסק בהכרת אחד הערכים המרכזיים בתרבות היהודית: יחס אנושי כלפי החלש בחברה. יחס אנושי זה לובש צורה של עזרה ממשית על ידי מתן צדקה לעניים. 

משך הפעילות

שיעור אחד