אנחנו נשארים בארץ/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך : מנהל חברה ונוער

                                                        לקישור לקובץ


מטרת הפעילות

  • להעלות למודעות מניעים ערכיים לבחירה לחיות בישראל.

  • לדון באחריותם החברתית והלאומית של מנהיגים ושל מובילים בתחום הכלכלי.

  • לחזק את תחושת השייכות והמחויבות של בני הנוער לחיים בישראל.

רציונל

הפעילויות שלהלן דנות בשיקולים הערכיים העומדים בבסיס ההכרעה לחיות בישראל למרות האתגרים שמציבים החיים בה, למרות הגורמים המושכים לחו"ל, ונוכח התופעה הגוברת של ירידה מהארץ – במיוחד של אנשים המבוססים מבחינה כלכלית, המבקשים לקבוע את ביתם במקומות נוחים יותר ומוגנים יותר.
בעזרת עיסוק בדמויותיהם של אלימלך ובועז ממגילת רות, נבחן תגובות שונות להתמודדות עם מצבי משבר ונזמין את בני הנוער להתמודד עם מצבים אקטואליים התובעים נחישות ערכית וגיבוש תחושת שייכות מקומית. 


משך הפעילות     

שיעור אחד