שיעור חברה לסיום שנה/פרדס

                                               פיתוח המערך: פרדס 

                                                     לקישור לאתר

מטרת הפעילות

1 .לסיים את השנה באווירה טובה ומגבשת.

2 .להזכיר מה היה השנה, בדגש על החוויות החיוביות.

3 .לצאת לחופש באווירה אופטימית.

רציונל 

שיעור חברה לסיכום החוויה הכיתתית והאישית השנה.

משך הפעילות

45 דקות