להיות בן חורין/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

                          

                          פיתוח המערך: פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי 

לקישור לאתר                                                     

 לקישור לקובץ

מטרות

  1. לברר עם המשתתפים מהי חירות אמיתית מהותית ולבחון היבטים של ביטוייה בחייהם.

  2. להזמין את המשתתפים להציע דרכי התמודדות עם תחושת שעבוד בנושאים שונים.

  3. להציע למשתתפים להתייחס לניקיון לקראת חג הפסח ברובד רעיוני ולא רק מעשי.

ראציונל

חז"ל כינו את חג הפסח "זמן חירותנו", על שם היציאה ממצרים לחירות. אשר על כן, החג מזמן התבוננות במושג החירות ובחינת משמעותו לחיינו.

מטרת פעילות זו היא לעמוד על טיבה של חירות, לעסוק בחירות שאינה שחרור משעבוד חיצוני גרידא, אלא היכולת של האדם להשתחרר משעבוד להרגלים, למחשבות ולתפיסות המעכבים בעדו במסעו לגילוי עצמיותו ולמימושה. נרצה לחשוף את מרכיבי ההתנהגות בחיינו המבטאים שעבוד, להציע ולבחון דרכי התמודדות ולחדד ולהטמיע את ההבנה שהיכולת להתמודד ולצאת לחירות היא נרכשת וכי בכוח האדם לפתחה ולהעצימה. נעודד את התלמידים לקבל על עצמם שינוי בתחום אחד בדרך משעבוד לחירות.

משך הפעילות  

שיעור אחד