חירות מהי?/מנהל חברה ונוער

                          

                                     פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער                                                                                                                                                                                                                               לקישור לקובץ

ראציונל 

הכרת גישות שונות לערך החירות דרך היגדים וקטעי מקורות של פרשנויות שונות וברור משמעות הערך בחיי המשתתפים בדיון.

משך הפעילות  

שיעור אחד