הגדות ציוניות/הספרייה הלאומית

                          

                                    פיתוח המערך: הספרייה הלאומית 

                                                     לקישור לאתר

ראציונל

התלמידים ילמדו על השמות של חג הפסח ומשמעותם, ולאחר מכן יצפו בסרטון שמציג את המשמעויות שבהן התמקדו חגיגות פסח בקיבוצים, בהשראת רעיונות ציוניים. בחלק המרכזי של השיעור, התלמידים יעיינו בשתי הגדות "ציוניות" ובהן תוספות שמתייחסות למשמעויות אלו של החג. בסיכום השיעור יערכו התלמידים דיון על המשמעויות של פסח בימינו. השיעור כולו מתנהל באמצעות יחידה מקוונת ("רוג'ום") באתר הספרייה הלאומית.

משך הפעילות  

45 דקות