ושתי ואסתר-תהיי יפה ותשתקי?/טבע עברי

     פיתוח המערך:טבע עברי 

                                                        לקישור לאתר

רציונל

מגילת אסתר נקראת על-שמה של אישה אמיצה וכוללת בתוכה כמה דמויות נשיות וכמה התייחסויות לנשים: ושתי ויחסו של אחשוורוש אליה ואל כל יחסי נשים וגברים בממלכה, בחירת המלכה החדשה אסתר, מקומה של המלכה הנבחרת בחצר המלכות והמוטיב ששב וחוזר במגילה: מוטיב המסכה-מה שנראה מבחוץ ולעומתו, מה שקורה בפנים.
מקומן של הנשים במגילה מאפשר לנו לבחון את התרבות בה אנו חיים, תרבות המתייחסת לנשים כאל חפץ המקדם מכירות ומעודדת אותן לחוש שאינן יפות וטובות, על-מנת להמשיך ולקיים את תרבות הצריכה. גם אצלנו ישנו פער בין מה שנאמר בחוץ-שוויון, כבוד האדם וכבוד האישה, לבין מה שנעשה למעשה- פרסומות שמפתות אותנו להאמין בחשיבות יופי בלתי אפשרי, בלתי מושג, שבו כביכול תלוי האושר והסיפוק בחיים.

משך הפעילות

שעה וחצי