zeetings

אפשרות הצבעה ממכשירי קצה שונים (טאבלט , מחשב נייד, סמארטפון ) המצגת מופיעה על המכשירים של הקהל ומאפשרת אינטראקציה תוך כדי ההרצאה

אפשרות הצבעה ממכשירי קצה שונים (טאבלט , מחשב נייד, סמארטפון ) המצגת מופיעה על המכשירים של הקהל ומאפשרת אינטראקציה תוך כדי ההרצאה

מדריך כתוב 

מדריך מצולם אנגלית