גלגל היגדים-יצירת שיח פתוח בנושא אקלים/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] יצירת שיח פתוח, המאפשר לתלמידים לבטא את רגשותיהם ואת מחשבותיהם ביחס לנושאי האקלים הבית ספרי.

קרא עוד