מהי מנהיגות ומה חשיבותה/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                  לקישור לקובץ.doc


מטרות

  1. לחשוף את המשתתפים למורכבות המושגים "מנהיג" ו"מנהיגות".        

  2. לסייע למשתתפים להגדיר לעצמם את הדגשים האישיים שלהם לגבי נושא המנהיגות.      

ראציונל

מטרת ההפעלה לחשוף את המשתתפים למורכבות המושגים מנהיג ומנהיגות ולסייע להם להגדיר את משמעות המושגים האלה בעיניהם.

 משך הפעילות 

90 דקות.