מה בין ספירת העומר לכבוד האדם?/שיעור אחר

                                               פיתוח המערך: שיעור אחר 

                                                       לקישור לאתר

מטרת הפעילות

  • התלמידים ייחשפו לחוק היסוד "כבוד האדם וחרותו"

  • התלמידים יבינו את הצורך בהגנה על הזכויות הבסיסיות של כל אדם.

  • התלמידים יעסקו בכבוד האדם במקורות יהודיים דרך סיפורו של רבי עקיבא.

ראציונל

עיסוק בכבוד האדם דרך המקורות היהודיים והחקיקה הישראלית. ספירת העומר המתרחשת בין פסח לשבועות.

משך הפעילות 

שיעור אחד