מהו הכותל בשבילנו?/שיעור אחר


                                             פיתוח המערך: שיעור אחר

                                                   לקישור לאתר


מטרת הפעילות

  • התלמידים יתוודעו לחשיבותו של הכותל המערבי עבור עם ישראל.

  • התלמידים ייחשפו למורכבות המציאות בירושלים.

  • התלמידים ידונו בדילמה המורכבת של סוגיית ירושלים – איחוד או חלוקה.    

רציונל

שיעור ליום ירושלים העומד על חשיבותו של הכותל עבור עם ישראל.
לכיתות הגבוהות ישנה הצעה להרחבת השיעור באמצעות דיון בדילמה
המורכבת של סוגיית ירושלים - האם לחלקה או להשאירה מאוחדת.

משך הפעילות

שיעור אחד