פתרון מחלוקות - בכל דרך?/שיעור אחר


פיתוח המערך : שיעור אחר 

                                                      לקישור לאתר


מטרות  

  1. התלמידים יתוודעו למשמעויותיה של המלה מחלוקת ולדרכים מקובלות לפתרון מחלוקות .

  2. התלמידים יתוודעו למחלוקת הקשה שהובילה לרצח רה"מ יצחק רבין ז"ל ולמשמעויותיה. 

  3. התלמידים ידונו באפשרויות הפעולה וההתנהגות בעת מחלוקת וכן דרכי פתרון אפשריים בעת מחלוקת.

ראציונל 

השיעור שלפניכם מאפשר התנסות בפתרון מחלוקות ובחינה של מחלוקת דרמטית בהיסטוריה היהודית בין הסמכות השלטונית בדמותו של רבן גמליאל ראש הסנהדרין ובין הסמכות הדתית-מצפונית בדמותו של רבי יהושע.
זו דוגמה למחלוקת שיכלה להביא לקרע חריף אך נפתרה בדרכי שלום.
נחשוף את התלמידים למושג "מחלוקת לשם שמים" וננסה ליישם את המושג ביחס לדיון סביב רציחתו של יצחק רבין ז''ל.

משך הפעילות

שיעור אחד