סובלנות ואמפתיה ביום הזיכרון לרצח יצחק רבין/שיעור אחר


פיתוח המערך : שיעור אחר 

                                                      לקישור לאתר


מטרות  

  1. התלמידים יתוודעו לדמותו של יצחק רבין ולסיפור חייו . 

  2. התלמידים יביעו באופן יצירתי את שאיפותיהם ותקוותיהם לחברה סובלנית ובלתי אלימה.

ראציונל 

פיתוח סובלנות ואמפתיה כלפי בעלי דעות שונות בחברה בהקשר לסיפור חייו ומותו של ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין . 

משך הפעילות

שיעור אחד