עצים בתנ"ך פעילות אינטראקטיבית/מטח

חידון אינטראקטיבי בנושא עצים וסביבה/ מטח

פיתוח המערך :     מטח  

קישור לפעילות  

עצים בתנ"ך (יסודי)


פעילות אינטראקטיבית באמצעותה יתוודעו התלמידים לעצים שונים המוזכרים בתנ"ך, לתכונותיהם ולסמליהם