בריונות ברשת ובבית הספר/שיעור אחר

                                            פיתוח המערך: שיעור אחר

                                                    לקישור לאתר

מטרות 

  • התלמידים יחשפו לסיפורים של בני נוער שנפגעו מאלימות בביה"ס או ברשת האינטרנט.

  • התלמידים יתוודעו לסכנה האפשרית של בריונות ברשת ובביה"ס.

  • התלמידים יציעו דרכי התמודדות עם האלימות.

רציונל 

האלימות בין בני נוער גבוהה ביותר בארץ. הרשתות החברתיות מעצימות את הפגיעה, שכן היא עלולה להתרחש גם בין כותלי ביה"ס וגם מחוצה לו ברשת האינטרנט החשופה לעיני כל. הנפגעים מאלימות זו, סובלים מאוד, ולעתים שותקים. חבריהם, לעתים עומדים מהצד ונמנעים מלסייע להם מסיבות שונות, כגון לחץ חברתי, חשש להיפגע בעצמם וכדומה.
מערך השיעור שלפניכם עוסק בתופעה שלילית זו באמצעות הקרנת סרט "מה כואב לילדים שלכם" של צופית גרנט ודיון שמתרחש בעקבותיו.

משך הפעילות

שיעור אחד